ANYANA – děti a svět – ARPOK, o.p.s.

×Details

Česká republika

Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba realizace projektu:
2008

V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožní pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat multikulturní a rozvojová témata do výuky. Metodický materiál umožní dětem přiblížit jiné země a jejich kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi. Je složen z fotografií a krátkých příběhů o dětech z rozvojových zemí.

V rámci projektu byly vybrány děti z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce České republiky – Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie. Část metodického materiálu věnující se Vietnamu je doplněna příběhem vietnamského dítěte žijícího v České republice. Každému dítěti je věnován krátký příběh a několik fotografií zobrazujících každodenní život (jak si hraje, s kým bydlí, co jí atd.). Metodický materiál je tedy složen z 9 příběhů dětí.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: