Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko – ARPOK, o.p.s.

×Details

Bačka Topola
Srbsko (Vojvodina)
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba realizace projektu:
2008

Tento roční projekt Olomouckého kraje podpořený z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a Olomouckého kraje navázal na dlouhodobou spolupráci Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku.

V červenci 2008 byl realizován třídenní identifikační seminář pro zástupce státní správy, soukromého a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina v Bačce Topole, nedaleko srbské Subotice ve Vojvodině. Cílem semináře bylo rozšíření a prohloubení přímých kontaktů mezi všemi přítomnými subjekty z Olomouckého kraje a autonomní oblasti Vojvodina a zmapování potřeb jednotlivých zastoupených institucí a organizací z Vojvodiny. Dále se jednalo o možnostech spolupráce s přítomnými českými zástupci.

Další součástí projektu byla studijní cesta vybraných zástupců institucí a organizací z Vojvodiny do České republiky v říjnu 2008. Tato cesta sloužila k nalezení konkrétních možností spolupráce pro následující období a ke sdílení zkušeností českých organizací a institucí s vybranými srbskými účastníky.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (ARPOK, o.p.s.), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: