Česká pomoc

K tomu, aby rozvojová spolupráce měla smysl, nestačí pouze dobrá vůle a finanční zdroje. Je také zapotřebí pomáhat kvalitně a efektivně. To zahrnuje znalost situace cílových skupin, zodpovědnost za výsledky i postupy práce, transparentní řízení a financování, dodržování principů partnerství ve spolupráci s ostatními organizacemi a respekt k lidským právům. Tyto principy efektivní rozvojové spolupráce jsou součástí Kodexu efektivnosti FoRS, který představujeme na těchto stránkách. Jeho účelem je napomoci členským i ne členským organizacím řídit a hodnotit efektivnost jejich činnosti. Výsledky tohoto sebehodnocení členských organizací FoRS zde uveřejňujeme s cílem zvýšit jejich transparentnost a poskytnout informace těm, kdo se rozhodují, kterou organizaci podpoří.

Partneři České pomoci:

crdc_c EU USembassy wfors_logo

Comments +

Leave a Reply