Chráněné dílny v Indii – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Mangalore
Indie
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 4/2011 – 3/2012

Školu svaté Anežky v Mangalore fungující od 70. let dnes navštěvuje asi 300 dětí s nejrůznějšími typy postižení, především mentálními. Většina dětí trpí postižením kombinovaným, vyskytují se i tělesná postižení a případy epilepsie, autismu, Downova syndromu apod.

Cílem projektu bylo rozšířit stávající nabídku kurzů pro žáky speciální školy. K nyní fungující výrobě sešitů, výšivek, plyšových hraček či maleb na sklo tak přibyly tři nové kurzy či obory. Žáci se jejich prostřednictvím učí brožovat knihy, vyrábět papírové talíře a zpracovávat dřevo. Tři nově nabízené obory byly naplánovány pro 50 žáků starších patnácti let, z nichž 42 je zapojeno do programu Adopce na dálku®. Absolvováním speciální školy se dětem naskytne příležitost pokračovat v práci pro školu nebo se třeba uplatnit na vybraných, vládou dotovaných pracovních místech.

Po roce trvání již projekt „stál na vlastních nohou“ – byl schopen vydělat si sám na sebe vyrobenými produkty, resp. ziskem z jejich prodeje. Tím je zajišťována udržitelnost projektu i školních oborů.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Gallery
  • Chráněné dílny
+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Arcidiecézní charita Praha, Asie

Tags: