Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education Suited to the Global Society – ARPOK, o.p.s.

×Details

Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko, Nizozemí, Rakousko

Get Directions →

Doba realizace projektu: 5/2013 – 4/2016

V projektových zemích ve formálním vzdělávání je globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) začleňováno do vzdělávacích kurikul. Konsorcium partnerů se ale shoduje na tom, že chybí výzkum, který by podrobně mapoval potřeby pedagogů v této oblasti a chybí taktéž podrobné analýzy kurikul a didaktických materiálů, na jejichž základě by vznikaly nové metodické materiály.

Cílem projektu je proto na základě výzkumu přispět k začlenění témat a metod GRV do vzdělávacích kurikul dějepisu, zeměpisu a společenských věd prostřednictvím vytvoření nových výukových materiálů, které reagují na potřeby učitelů. Dále si pedagogové díky projektu zvýší své kompetence pro výuku rozvojových témat, a to prostřednictvím spolupráce na vytváření a pilotáži lekcí a účasti na vzdělávacích a diseminačních seminářích.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: