Domov lásky sv. Františka Xaverského – Indie – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Shenbaganur
Jižní Indie
Get Directions →

Doba realizace projektu: projekt je realizován od r. 2000

Komplex sv. Františka Xaverského stojí při farním kostele a zahrnuje základní školu, střední školu a internát. Děti, které zde žijí a studují, pocházejí z 50 horských vesnic v okolí Shenbaganuru. Často jde o sirotky a děti bez dobrého rodinného zázemí, nebo ze zaostalých oblastí, kde není škola. Jejich rodiče, pokud nějaké mají, pracují v převážné míře jako námezdní dělníci, tzv. coolie workers, jejichž nepravidelná mzda nestačí na pokrytí ani základních životních potřeb.

Z rozpočtu projektu jsou hrazeny různorodé aktivity, pořádané pro děti a komunitu. Jedná se např. o:

  • studentské kampaňe, s cílem zvýšit povědomí veřejnosti ohledně důležitosti vzdělání
  • výroční sportovní den
  • účast dětí a studentů na sportovních přeborech a soutěžích
  • přednáškové cykly o prevenci rakoviny a jiných zdravotnických tématech, dále o tématech ekologických, duchovních, vzdělávacích a třeba veterinárních
  • obdoba našich rodičovských sdružení
  • organizování kroužků a soutěží s uměleckým (zpěv, tanec, divadlo, přednes) a sportovním (jóga a asana, sportovní hry) zaměřením
  • doučování

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Gallery
  • Domov lásky
+Related
+Meta

Posted: 24.10.2012

Author: admin

Category: Arcidiecézní charita Praha, Asie

Tags:

+Comments

Leave a Reply