Džbán plný kultur – ARPOK, o.p.s.

×Details

Česká republika

Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba realizace projektu:
2007

Jsou projektové dny zaměřené na prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce (Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Cílem jednotlivých projektových dnů je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se základními informacemi o prioritních zemích, s českou zahraniční rozvojovou spoluprací, budovat v nich porozumění a toleranci k jiným národům a kulturám, společně hledat odpověď na otázku, proč pomáhat lidem v rozvojových zemích.

Metodické materiály určené pro pedagogy druhého stupně ZŠ obsahují podrobně rozpracované čtyřhodinové projektové dny, pokrývají průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Využívají interaktivní metody založené především na práci ve skupině – práce s textem, jazykem, národní hry, pohybové aktivity, dramatizace…

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: