Education across the borders (Moldavsko) – ARPOK, o.p.s.

×Details

Kišiněv, Praha
Česká republika, Moldavsko
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.

Education across the borders byl půlroční pilotní vzdělávací projekt určený pedagogickým pracovníkům v Moldavsku, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží v jednotlivých regionech Moldavské republiky. Projekt byl částečně podpořen z finančních prostředků Nadace Open Society Fund Praha a Fundaţia Soros – Moldova.

Záměrem projektu „Education across the borders“ bylo podporovat a rozvíjet alternativní formy výchovy v zařízeních pro ohrožené skupiny dětí a mládeže v Moldavsku a dále posílit kapacity pedagogických pracovníků v těchto zařízeních tak, aby byli schopni využívat vzdělávacích metod vedoucích ke zpětné socializaci dítěte z dětského domova do společnosti.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (ARPOK, o.p.s.), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: