EnviGlob – co mají GRV a EV společné? – ARPOK, o.p.s.

×Details

České republika

Get Directions →

Doba realizace projektu: 1/2013 – 12/2014

Cílem dvouletého projektu EnviGlob – co mají GRV a EV společné je zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků jak za použití interaktivních metod začlenit globálně-environmentální témata do výuky. Nositelem projektu je CEA Sluňákov, o.p.s. ARPOK je v tomto projektu jediným partnerem.

Výchozím bodem pro projekt byla myšlenka, že v současné době existují metodické publikace environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání, které dokáží přinést pedagogům inspiraci pro výuku příslušných průřezových témat interaktivním způsobem. V nabídce pro pedagogy ovšem chybí publikace, která cíleně propojuje tyto dvě oblasti, přestože mají mnoho společného.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: