Experiencing the world – ARPOK, o.p.s.

×Details

Česká republika, Rakousko, Slovinsko

Get Directions →

Doba realizace projektu: 2013 – 2015

Tříletý projekt „Experiencing the world“ (Poznáváme svět) má za cíl šířit povědomí a propojenosti dnešního globalizovaného světa a o potřebě globální zodpovědnosti. Zaměřuje se na budování postojů a hodnot směřujících k solidárnímu cítění s lidmi z rozvojových zemí.

Dosáhnout toho chce prostřednictvím Globálního rozvojového vzdělávání (GRV), tedy vzdělávacího procesu, který jednak pomáhá lidem lépe rozumět celistvosti a propojenosti dnešního světa, a jednak je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na budování spravedlivějšího vztahu mezi Evropou a zeměmi globálního jihu.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: