Indická základna pro transformaci Barmy – Burma Center Prague, o.p.s.

×Details

Barmsko-indické hranice
Západní Barma
Get Directions →

Doba realizace projektu: 2012 – 2014

Tříletý projekt si klade za cíl budování a rozvoj občanské společnosti v Indii a podporu aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Projektové aktivity probíhají ve spolupráci s aktivisty v Indii, západním sousedovi Barmy. Zahrnují podporu a vzdělávání zástupců svobodných médií zabývajících se barmskou otázkou, vzdělávání budoucích barmských aktivistů, podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru v západní Barmě a na barmsko-indických hranicích.

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu Transformační spolupráce ČR.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Barmské centrum Praha), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 18.10.2012

Author: admin

Category: Asie, Burma Center Prague, o.p.s.

Tags: ,

+Comments

Leave a Reply