Jeviště pro indické žáky z Bídaru – Indie – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Bídar
Indie
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 1/2012 – 12/2012

Premanjali High School je název malé vesnické školy pro 150 studentů, v distriktu Bídar v jižní Indii. Studenti pocházejí vesměs z nemajetných rodin námezdních dělníků a rolníků. Ti jsou ve své práci odkázáni na počasí nebo na příležitostné brigády daleko od domova. Průměrný plat je velmi nízký – například kilogram rýže vyjde rodinu na více než třetinu denní mzdy. Rodiny si nemohou dovolit velké úspory ani platit vysoké školné.

Projekt je naplánován v rozsahu jednoho kalendářního roku. Samotná výstavba jeviště by měla trvat přibližně šest měsíců, počítá se však s rezervou potřebnou pro administrativu, vyjednávání se staviteli, nákup stavebního materiálů atd. Na konci roku 2012 by už jeviště mělo stát a sloužit svému účelu.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Gallery
  • Jeviště
+Related
+Meta

Posted: 24.10.2012

Author: admin

Category: Arcidiecézní charita Praha, Asie

Tags:

+Comments

Leave a Reply