Kodex efektivnosti FoRS

Kodex efektivnosti FoRS byl Přijat Valnou hromadou FoRS 1. 6. 2011.

Jednou z důležitých oblastí působení FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci je  podpora  členských  a  pozorovatelských  organizací  při  zvyšování  kvality  a  efektivnosti  jejich   vlastního   působení   v   oblasti   zahraniční   rozvojové   spolupráce,   rozvojového  vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Cílem všech činností členů a pozorovatelů  FoRS je podporovat pozitivní změny v životě obyvatel rozvojových zemí, s důrazem na  dlouhodobé přínosy pro nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny.  Členové  a  pozorovatelé  FoRS  se  hlásí  k rámcovým  principům  rozvojové  efektivnosti  shrnutým  v Prohlášení  pražské  konference z června  2009  (viz  příloha  1 Kodexu)  a  Istanbulským  principům odsouhlaseným  v  globálním  procesu  Otevřeného  fóra  pro  rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti (viz příloha 2 Kodexu).  Na  základě  otevřené  diskuse  přijali  členové  a  pozorovatelé  FoRS  Kodex  efektivnosti,  jehož  součástí  je  systém  pravidelného  hodnocení  dodržování  schválených  principů  a  indikátorů. Bylo odsouhlaseno, že principy efektivnosti budou sledovány v pěti hlavních  oblastech (po kliknutí na název oblasti se zobrazí její obsah):

  1. Znalost problematiky
  2. Transparentnost a odpovědnost
  3. Partnerství
  4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami
  5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost

 

Více informací a plné znění kodexu naleznete na stránkách FoRS.

Comments +

Leave a Reply