Mozaika – ARPOK, o.p.s.

×Details

Olomouc
Česká republika
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 2/2013 – 5/2013

Mozaika je projekt dobrovolníků ARPOKu a jako takový je iniciativu mládeže podpořenou z programu Mládež v Akci. Hlavním cílem projektu Mozaika je aktivizovat a motivovat mladé lidi (zvláště studenty středních a vysokých škol) k participaci ve veřejném dění na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Projekt je zacílen především na mladé lidi od 16 do 30 let.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím workshopů, besed a přednášek zaměřených na aktuální témata s odborníky z rozmanitých sfér veřejného života (ekonomové, představitelé neziskového sektoru, zastupitelé města a další). V průběhu jednotlivých akcí budou využity různé metody neformálního vzdělávání, např: brainstorming, různé diskuzní techniky, interaktivní prezentace, simulační hry či skupinová práce. Na závěr každé akce sestavíme společně s účastníky seznam nápadů, jak aktivně přispět k řešení problému.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (ARPOK, o.p.s.), viz zde a zde.

+Gallery
  • Mozaika
+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: