Multikulturní výchova v Olomouckém kraji – ARPOK, o.p.s.

×Details

Střední Morava
Česká republika
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba realizace projektu:
2008 – 2010

Cílem dvouletého projektu bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska.

V rámci projektu vznikla metodická příručka pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ s názvem Multi kulti: Menšiny v ČR, byl vytvořen webový portál www.multi-kulti.cz, putovní výstava o daných sedmi menšinách, byly realizovány výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol a semináře pro pedagogy.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: