Otevřená škola (Keňa) – Nadační fond Microfinance, ShineBean, o. s.

×Details

Keňa

Get Directions →

V rámci rozvojové spolupráce Nadační fond Microfinance spolupracuje s občanským sdružením ShineBean, která podporuje jednotlivé děti i školy v africké Keni.

Chudoba a sociální nouze mnoha rodin v Keni ještě stále brání dětem v přístupu ke vzdělání. Děti, které mají ve škole jen černou tabuli, neznají pastelky, obrázkové učebnic a další pomůcky, mohou jen těžko rozvíjet kreativitu, vlastní názor a jiné dovednosti. Podpora konkrétní školy přinese užitek všem jejím žákům. Projekt zpřístupní vzdělání dětem z chudých rodin a zvýší jeho kvalitu pro všechny školáky. Škole budou dodány učebnice, vybavení a pomůcky.

Součástí projektu bude vzdělávání učitelů. Ve spolupráci se školou bude odpoledne poskytnut prostor pro využívání knihovny, psaní úkolů, doučování, volnočasové aktivity…Pro děti v největší sociální nouzi budou hrazeny nezbytné školní náklady včetně jídla. Všechny děti tak budou mít stejné šance na kvalitní vzdělání. Do spolupráce s Keňskou školou semohou zapojit i školy české.

Více informací o projektu se dozvíte na stránkách realizátorů projektu (Nadační fond Microfinance a ShineBean, o.s.), viz zde a zde.

+Gallery
  • Otevřená škola
+Related
+Meta