Partnerství pro přírodu (Mongolsko) – ARPOK, o.p.s.

×Details

Česká republika, Mongolsko

Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 2007 – 2008

V roce 2007 začala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s realizací projektu Partnerství pro přírodu(Partnership for Nature), jehož cílem je budování kapacit zástupců mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany přírody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobočka mezinárodní organizace Světový fond na ochranu přírody a mongolská organizace People Centered Conservation.

V říjnu 2007 navštívila Mongolsko expertní skupina z České republiky a Rakouska. Cílem návštěvy byla realizace několika seminářů v odlehlých částech Mongolska, navázání spolupráce s mongolským neziskovým sektorem a identifikace hlavních problémů, se kterými se mongolské komunity a neziskové organizace potýkají.

Projekt trval do října 2008, kdy do ČR přijeli zástupci nevládního sektoru a místních komunit, aby viděli v praxi činnost českých neziskových organizací a komunit v oblasti ochrany životního prostředí.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (ARPOK, o.p.s.), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Asie, Evropa

Tags: