Projekt krejčovské dílny Tumvwanganai (Zambie) – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Solwezi
Zambie
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 3/2011 – 3/2012

V rurálních oblastech, kde realizujeme své rozvojové projekty, je nutné hledat příležitosti zlepšování životních podmínek žen. Ženy zde čelí limitovanému přístupu ke vzdělání, práci a zdrojům i kulturním bariérám – starají se o domácnost na „plný úvazek“ nebo nemají dostatek dovedností, kterými by mohly uspokojit lokální trh pracovních příležitostí.

Projekt navazuje na předchozí fázi, kterou financovala Česká ambasáda v Harare (Zimbabwe) a během níž bylo proškoleno 15 žen. Na sedmi zakoupených šlapacích šicích strojích proškolíme během prvního roku 20 žen v krejčovských dovednostech. Ženy budou šít školní uniformy pro děti z programu Adopce na dálku®. Zisk z prodeje výrobků umožní nakupovat látky pro další výrobu.

Kromě krejčovského kurzu ženy absolvují i týdenní kurz podnikatelských dovedností, přičemž do kurzu budou vybrány prioritně ty matky, jejichž děti jsou podporovány programem Adopce na dálku®.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Gallery
  • Šicí dílna
+Related
+Meta

Posted: 15.8.2013

Author: janamilerova

Category: Afrika, Arcidiecézní charita Praha

Tags: