Škola pro udržitelný rozvoj – Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER

×Details

Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Česká republika
Get Directions →

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj a také Plzeňský kraj.

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Projekty jsou zaměřené na zkvalitnění života místní komunity, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Do těchto projektů musí být aktivně zapojeni žáci, hlavní výstupy mají sloužit nejen škole, ale i místní veřejnosti. Projekty jsou schvalovány na základě odborného posouzení, poté mohou být školám poskytnuty finanční prostředky na realizaci plánovaných výstupů.

Více informací o projektu naleznete na stránkách koordinátora projektu (Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia), viz zde a zde.

+Meta

Posted: 23.9.2013

Author: janamilerova

Category: Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, ZČ HB Forest, Evropa

Tags: