Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách

×Details

Tento zemědělský projekt si klade za cíl posílení občanské společnosti. Diakonie ČCE bude podporovat obyvatele vesnic v myšlence udržitelného rozvoje a vést je k samostatnosti. Naplánována jsou školení zemědělců, poskytování vstupních potřeb, podpoření zemědělské spolupráce a komunitních organizací.

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

+Gallery
  • kambodza
+Related
+Meta