Solární systém pro zajištění energetické soběstačnosti ekocentra ve Fathale (Senegal) – Nadační fond Microfinance

×Details

Bandia, Fathala, Niokolo Koba
Senegal
Get Directions →

V rámci rozvojové spolupráce Nadační fond Microfinance spolupracuje s občanským sdružením Derbianus CSAW, které realizuje záchranný program pro kriticky ohroženou antilopu Derbyho.

V průběhu roku 2011 bylo připraveno technické řešení pro zajištění energetické soběstačnosti ekocentra ve Fathale v Senegalu. Toto centrum bylo postaveno v rámci českého projektu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho a slouží jak k realizaci výzkumu, tak k provádění vzdělávacích akcí pro místní obyvatelstvo a školy.

Řešením nespolehlivé a nedostatečné dodávky energie v lokalitě je navržený ostrovní solární systém, kdy by na střechu ekocentra byly umístěny solární panely, které by nabíjely baterie. Z těchto by pak bylo možné čerpat energii pro mikroskopy, projektor a večerní osvětlení budovy, což by umožnilo větší využití celého komplexu jak pro český výzkum, tak pro místní obyvatele. Realizaci projektu můžete podpořit podporou činnosti občanského sdružení Derbianus CSAW.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátorů projektu (Nadační fond Microfinance a Derbianus CSAW, o.s.), viz zde a zde.

+Gallery
  • Derbianus
+Related
+Meta

Posted: 29.8.2013

Author: janamilerova

Category: Afrika, Nadační fond Microfinance

Tags: