Stavba pekárny Mwineshi – Zambie – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Mpanshyi - Distrikt Chongwe
Zambie
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 1/2012 – 12/2012

Cílem projektu v Mpanshyi je vybudovat pekárnu a pekařství pro místní obyvatelstvo, které si tak bude poprvé v životě moci denně zakoupit čerstvé pečivo. Stavbě pekárny předchází kurs v zavedené pekárně v Lusace, kde nový pekař získá potřebné dovednosti nezbytné pro vykonávání profese. Založení pekárny úzce navazuje na program Adopce na dálku®, který posiluje pozici ohrožených rodin a dětí v komunitě. Přímými příjemci projektu tak nejčastěji budou právě ohrožené rodiny s dětmi. V tomto roce je do programu, za nímž stojí tisíce dárců v Česku, v oblasti zapojeno 191 dětí.

Poptávku po pečivu však také obstarají i nepřímí příjemci, jimiž budou z velké části studenti místní zdravotnické školy a pacienti tamější nemocnice. Prostřednictvím zisku z prodeje chleba bude financován revolvingový fond, který následně poslouží k posílení komunity, schopnosti adekvátně pečovat o sirotky a ohrožené děti a poskytnout jim potřebné vzdělání.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 25.10.2012

Author: admin

Category: Afrika, Arcidiecézní charita Praha

Tags:

+Comments

Leave a Reply