Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech – ARPOK, o.p.s.

×Details

Olomoucký kraj
Česká republika
Get Directions →

Doba realizace projektu: 2012 – 2014

Tříletý projekt přináší pedagogům 1. a 2. stupně základních škol možnost konzultací, jak začleňovat témata Globálního Rozvojového Vzdělávání do výuky. V rámci projektu se konají vzdělávací semináře pro pedagogy na tato témata a ve spolupráci s pilotními školami se vytváří projektové dny na témata mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem (např. Den Afriky, Den vody, Den proti chudobě aj.). Na základě poznatků z pilotního zkoušení projektových dnů pak vzniknou sborníky dobré praxe—metodiky k projektovým dnům.
V pilotních školách jsou do projektu zapojeni 2 pedagogové z 1. stupně a 2 pedagogové z 2. stupně (možnost zapojení pouze 1., nebo 2. stupně).

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 24.10.2012

Author: admin

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags:

+Comments

Leave a Reply