Vzdělání v Sun school v Kargyak (Indie) – Nadační fond Microfinance

×Details

Kargyak (Zanskar)
Indie
Get Directions →

V rámci rozvojové spolupráce Nadační fond Microfinance spolupracuje s občanským sdružením Surya, které podporuje rozvoj základní školy v indickém Himaláji.

Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar. Projekt reaguje na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.

Projekt se stavbou školy a zajištěním celoroční výuky pro děti z vesnice a přilehlých osad, s celkovou kapacitou 60 dětí. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15°C po dobu celého roku a výuka tak bude možná i v zimních měsících. Prázdniny se pak mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Mít možnost se vzdělávat pomůže vesničanům využít svých schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. To vše by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích.

Více informací o projektu se dozvíte na stránkách realizátorů projektu (Nadační fond Microfinance a Surya, o.s.), viz zde a zde.

+Gallery
  • Sluneční škola
+Related
+Meta

Posted: 29.8.2013

Author: janamilerova

Category: Asie, Nadační fond Microfinance

Tags: