Vzdělávání a rozvoj v autonomní oblasti Vojvodina – ARPOK, o.p.s.

×Details

Novi Sad, Olomouc
Česká republika, Srbsko (Vojvodina)
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 2009 – 2010

Projekt „Vzdělávání a rozvoj v autonomní oblasti Vojvodina“ navázal na výstupy semináře uskutečněného v rámci projektu „Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v autonomní oblasti Vojvodina“. Kladl si za cíl podporu partnerských institucí místní správy, samosprávy a subjektů občanské společnosti. Aktivity a výstupy projektu byly zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformaci a posilování kapacit pro kvalitní správu věcí veřejných (tzv. „good governance“) a v neposlední řadě na zkušenosti České republiky s členstvím v Evropské unii.

V rámci projektu byl realizován seminář „Rozvoj sektoru sociální péče v AO Vojvodina a Olomouckém kraji“ (červen 2010, Novi Sad), jehož hlavním tématem byl přenos znalostí a zkušeností z fungování programů sociální péče v ČR a v Olomouckém kraji. Druhou aktivitu v rámci téhož roku představovala studijní cesta srbských partnerů do Olomouckého kraje (říjen 2010). Během pětidenní návštěvy měli možnost navštívit různé instituce působící v sociální oblasti a seznámit se s jejich činností.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (ARPOK, o.p.s.), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: