Vzdělávání na vyšší úrovni – počítače a kurzy pro děti ze školy v oblasti Mysore (Indie) – Arcidiecézní charita Praha

×Details

Shantipura (Mysore)
Indie
Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba trvání projektu: 10/2011 – 9/2012

Ve smyslu hesla „Vzdělání je klíčem k rozvoji“ byl hlavním cílem projektu boj s negramotností, dětskou prací a chudobou. Cesta k tomuto cíli byla provázána s následujícími aktivitami.

  • vybavení školy v Shanthipuře počítačovým zařízením
  • zavedení kurzů angličtiny
  • zavedení doučování pro méně nadané žáky
  • zařízení tříd – nákup stolů a židlí
  • osvětová činnost s důrazem na témata význam vzdělání, právo dětí na vzdělání a boj proti dětské práci
  • soustavná práce s komunitou – rozvoj a propagace svépomocných skupin

Cílovou skupinu projektu tvořilo 268 studentů základní školy v Shanthipuře (z toho 29 dětí podporovaných v programu Adopce na dálku®) a jejich rodiny. V dlouhodobé perspektivě má projekt díky zvyšování gramotnosti pozitivní dopad také na celou komunitu žijící v okolí Shanthipury.

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Arcidiecézní charita Praha), viz zde.

+Gallery
  • Vyšší vzdělávání
+Related
+Meta

Posted: 6.9.2013

Author: janamilerova

Category: Arcidiecézní charita Praha, Asie

Tags: