Začleňování globálních témat do ŠVP na středních školách – ARPOK, o.p.s.

×Details

Česká republika

Get Directions →

Tento projekt byl již ukončen.
Doba realizace projektu:
2010 – 2011

Začleňování globálních a multikulturních témat do ŠVP na středních školách je dvouletý projekt, do kterého je zapojeno 5 středních škol z Olomouckého kraje.

V rámci tohoto projektu vznikla také příručka globálního rozvojového vzdělávání, která využívá metod zážitkové pedagogiky, s názvem „Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové a zážitkové hry“. Publikace spojuje globální rozvojové vzdělávání a zážitkovou pedagogiku a nabízí dvanáct převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata, jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd.

Příručka je určena pro pedagogy středních škol, kteří mohou popsané aktivity využít kromě běžných hodin ve škole i na lyžařských či adaptačních kurzech, školách v přírodě apod

Více informací o projektu naleznete na stránkách realizátora projektu (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje), viz zde.

+Related
+Meta

Posted: 8.8.2013

Author: janamilerova

Category: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, Evropa

Tags: