Zemědělské mikropůjčky – Tanzánie – Nadační fond Microfinance

×Details

Utengule/Usangu
Tanzánie
Get Directions →

V rámci rozvojové spolupráce Nadační fond Microfinance spolupracuje s neziskovou organizací Maendeleo, která podporuje zemědělce v Tanzanii.

Cílem programu „Zemědělské mikropůjčky“ je trvale zvýšit životní úroveň chudého venkovského obyvatelstva v Tanzanii. Naplňuje jej tím, že poskytuje farmářům z okrsku Utengule/Usangu (JZ Tanzanie) dostatek kapitálu pro jejich hospodaření, poradenské služby a platformu pro sdílení zkušeností.

Farmáři, kteří se zapojili nebo chtějí zapojit do programu, se musí sami zorganizovat do svépomocných skupin. Každý člen skupiny pak obdrží půjčku, kterou využije v souladu s obchodním plánem vytvořeným touto skupinou a o.s. Maendeleo. Povinností těchto farmářů je navštěvovat zemědělské tréninky organizované místní samosprávou. Půjčku splácí nadvakrát, vždy po sklizni – polovinu dluhu uhradí po jednom roce, zbytek za dva roky. Půjčka je úročena plovoucím úrokem, pokrývajícím aktuální inflaci v zemědělském sektoru a některé náklady spojené s jejím poskytnutím. V roce 2012 byla výše úroku 6,83 %.

Farmářům by měl program umožnit akumulaci kapitálu pro jejich zemědělskou činnost (konkrétně pěstování rýže) a nabytí nových znalostí týkajících se hospodaření na poli. Hlavním výstupem by mělo být trvalé zvýšení životní úrovně farmářů a jejich rodin.

K 1.10.2012 již je zajištěno financování pro 3 účastníky projektu: Nathu Tupatane, Noaha Alipipiho a Madawu Bashilu, pro další farmáře zvažte možnost podpory právě od Vás…

Více informací o projektu se dozvíte na stránkách realizátorů projektu (Nadační fond Microfinance a Maendeleo), viz zde a zde.

+Related
+Meta

Posted: 15.11.2012

Author: admin

Category: Afrika, Nadační fond Microfinance

Tags:

+Comments

Leave a Reply