Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska – Diakonie ČCE

×Details

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, aby trh pracoval pro chudé. V jeho rámci se budou vzdělávat farmáři a naplánovaná je také jejich cesta do ČR, kde budou moci získávat další poznatky od českých zemědělců.

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
+Related
+Meta