Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska – Diakonie ČCE

×Details

„Aby trh pracoval pro chudé“ – to je hlavní myšlenkou tohoto projektu. V jeho rámci bude Diakonie ČCE vzdělávat farmáře a naplánovaná je také jejich cesta do ČR, kde budou moci získávat další poznatky od českých zemědělců.

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Více informací zde.

 

+Related
+Meta