Zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených osob v uprchlických táborech v Rakhinském státě v Barmě/Myanmaru – Diakonie ČCE

×Details

Cílem tohoto projektu je zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených osob v uprchlických táborech v Rakhinském státě v Barmě/Myanmaru. Organizace Diakonie ČCE zde poskytuje nepotravinovou humanitární pomoc rodinám a také organizuje, za pomoci dobrovolníků, protipožární školení v uprchlických táborech.

Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
+Related
+Meta